Bygg och anläggning

Publicerad August 18, 2014

Du är här: Hem / Branscher / Bygg och anläggning

Mobil Arbetsorder

Med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och Navcite ProApps synkroniserar företagets sina affärsprocesser från uppdrag till faktura med syfte att minska administrationen och öka produktiviteten. En branschlösning för Bygg- och Anläggningsföretaget.

VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR I VERKLIGHETEN

Navcite är hemma i din bransch. Därför kan vi erbjuda ett branschanpassat affärssystem med lösningar som passar dig. Enkelt och lättanvänt – även för nya användare!

FRAMTIDEN ÄR HÄR OCH DEN FINNS I MOLNET

Som Microsoft Partner är det en självklarhet att vi levererar våra lösningar i molnet, vilket innebär att ni som kund inte lägre behöver fundera på tekniska tjänster som backuper och fillagring eller servrar som behöver uppdateras och bytas ut. Ni kan istället med fullt fokus koncentrera er på er kärn-verksamhet.

NAVCITE PROAPPS ARBETSORDER OCH PROJEKT

Navcite ProApps synkroniserar företagets affärsprocesser från uppdrag till faktura med syfte att minska administrationen och öka produktiviteten. Detta är möjligt tack vare rollanpassade gränssnitt där rapportering och uppföljning sker online. Mindre uppdrag i form av arbetsorder fördelas enkelt ut på tillgängliga resurser och uppdragen hålls hela tiden uppdaterade i mobilappen. Tid, material, utrustning, resor och vid behov checklistor rapporteras direkt i mobilappen. Material som hämtas hos grossist blir automatiskt kopplad på elektronisk väg till arbetsordern och behöver bara bekräftas i mobilappen.  För att styra de större projekten har projektledaren ett kraftfullt verktyg med realtidsuppdatering av kostnader, intäkter och andra viktiga nyckeltal.

Navcite ProApps är ett integrerat och tillgängligt system som förenklar det vardagliga arbetet för företagets alla roller och möjliggör att det administrativa arbetet utförs på plats!

WEBBASERAT GRÄNSSNITT

Användargränssnittet kräver ingen installation utan kan öppnas direkt via webben vilket gör att man har tillgång till systemet oavsett var man befinner sig.

Mobil Arbetsorder

Framtidens affärssystem i molnet för Bygg och Anläggningsföretaget

 

RÄTT VERKTYG TILL RÄTT RESURS

En framgångsfaktor för att ett system skall bli använt är att det är enkelt att använda i det dagliga arbetet. Vi har lagt stort fokus på att skräddarsy verktygen för respektive roll och gjort  funktionerna enkla och intuitiva vilket också ger en kort upplärningstid.

Mobil Arbetsorder

Framtidens affärssystem i molnet för Bygg och Anläggningsföretaget

KONTROLL PÅ ER FAKTURERING

Oavsett om ni arbetar med arbetsorder eller projekt ger systemet stöd för snabba korrekta beslut med olika nyckeltal. Dessa nyckeltal är online och uppdateras direkt av tid, material och leverantörsfakturor.

Projektuppföljning

Framtidens affärssystem i molnet för Bygg och Anläggningsföretaget

 

ÖKA ER FÖRTJÄNST

Ett system är en investering för att bli effektivare, få bättre kontroll och en ökad förtjänst. Ett företag med 30 st fältresurser kan med moderna automatiserade mobila lösningar öka sin förtjänst med 94 050 SEK PER MÅNAD.

Nedan beskrivs hur olika tidsbesparingar möjliggör att ett företag kan öka faktureringen, att fler resurser kan hanteras per projektledare/arbetsledare genom att systemet automatiserar bort manuell dubbelregistrering.

Fältresurser

Tidsbesparing per fältresurs: 15 minuter/dag

Projektledare / Arbetsledare

Tidsbesparing per projektledare/arbetsledare: 60 minuter/dag

Ekonomi / Administration

Tidsbesparing per administratör: 60 minuter/dag

 

 

TRYGGHET OCH PROJEKTGENOMFÖRANDE

Många känner en osäkerhet inför en implementation av ett nytt system. Hur ska jag hinna med det dagliga arbetet? Kommer jag få hjälp efter att systemet är igång?shutterstock_177305726

Svaret är: Initialt under några veckor kommer det bli en ökad belastning med utbildning och uppstart av det nya systemet, men eftersom manuella administrativa arbetsuppgifter nu blir automatiserade av systemet så kommer, efter inkörningsperiod, mycket tid att frigöras.

Under projektet kommer vi som leverantör att finnas där som stöd och hjälpta er att komma igång på ett bra sätt. Vi är även med då den första lönekörningen och månadsbokslutet upprättas. Allt för att du som kund ska känna en trygghet och ni ska snabbt kunna få svar på eventuella frågor.

Efter att ni är igång med systemet kommer vår support att lyhört hjälpa er vid eventuella frågor.

SERVICEBYRÅ

Den administrativa organisationen skiljer sig åt hos företag och för att möta våra kunders behov så erbjuder Navcite olika utökade administrativa tjänster. Tjänsterna kan variera från att vi skannar leverantörsfakturor till att vi administrerar företagets fakturering, bokföring och lön. Det man skall komma ihåg är att med vårt system så försvinner ett stort manuellt administrativt arbete med dubbelregistrering mellan olika system. I samband med att tid attesteras så skapas löneunderlag och fakturaunderlag, i samband med att en leverantörsfaktura attesteras och godkänns så skapas underlag till en leverantörsbetalning men även underlag för extern fakturering. I samband med att ett fakturaunderlag bokförs så skapas intern bokföring upp automatiskt.

shutterstock_82508350

SKANNING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR

Detta är den vanligaste tjänsten som vi tillhandahåller och innebär att vi på Navcite skannar och tolkar fakturor till det elektroniska leverantörsfakturasystemet där ni sedan enbart behöver kontera, attestera och slutattestera fakturorna. Kostnader påförs sedan automatiskt en arbetsorder eller ett projekt. Beroende på arbetsorderns eller projektets karaktär så ser arbetsledare/projektledare om fakturan skall faktureras vidare och med en knapptryckning så ligger leverantörsfakturan med radinformation i fakturaunderlaget.

UTÖKAD TJÄNST

I den utökade tjänsten så väljer våra kunder själv vilket administrativt stöd de behöver hjälp med, men basen är att företaget sköter attest av tid och leverantörsfakturor samt att man skapar fakturaunderlag för extern fakturering. Även godkännande av utbetalningar åligger kunden.

Sedan kan man individuellt välja att vi på Navcite hanterar

I det fall att ni redan har ett samarbete med en revisionsbyrå som sköter er administration av ekonomi och lön så utbildar vi dem hur de ska administrera detta i Microsoft Dynamics NAV om de inte redan ej har erfarenhet av systemet. Med Dynamics NAV och ProApps så kommer ni upptäcka stora förtjänster då inte er revisionsbyrå ej manuellt behöver sitta och dubbelregistrera fakturaunderlag och löneunderlag i olika system. Allt underlag kommer in med automatik.

 

För mer information kontakta

Sven Lindbäck, 0920-46 89 90

 

 

 

 

Vi har en lösning på dina problem. Ring våra experter så hjälper dom dig.

Välj område

Sven Lindbäck

Sälj- och marknadsansvarig

+46 70 292 94 62

sven.lindback@navcite.se

Niklas Wanhatalo

Affärskonsult

+46 70 590 77 69

niklas.wanhatalo@navcite.se

Lars Nordlund

Affärskonsult

+46 70 245 04 07

lars.nordlund@navcite.se

Sven Lindbäck

Affärskonsult

+46 70 292 94 62

sven.lindback@navcite.se

Sven Lindbäck

Affärskonsult

+46 70 292 94 62

sven.lindback@navcite.se

Peter Stenberg

Affärskonsult

+46 70 255 35 98

peter.stenberg@navcite.se

Lars Nordlund

Affärskonsult

+46 70 245 04 07

lars.nordlund@navcite.se

Support Navcite

 

Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta vår support.

 

Supporten är öppen vardag
mellan 8-17.

 

Ärenden rapporteras via webbaserat ärendehanteringssystem, e-post eller telefon.

Ärendehantering

support@navcite.se

020-69 90 00